พี่ผิงผิง
วรเกตุ ตั้งสืบกุล

CEO เจ้าของหลักสูตรพัฒนาตัวเองผ่านสมาธิ
ให้คนกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

พี่ผิงผิง วรเกตุ ตั้งสืบกุล มีประสบการณ์การฝึกสมาธิตั้งแต่อายุ 12 และได้ทำงานคร่ำหวอดอยู่ในวงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และเยาวชนไทย ตั้งแต่เรียนอยู่มหาวิทยาลัย ต่อมาเธอได้บุกเบิกการสอนสมาธิด้วยระบบออนไลน์ให้แก่ชาวต่างประเทศ ซึ่งมีคนกว่า 200 ประเทศทั่วโลกได้เข้ามาทดลองนั่งสมาธิ
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo
apple watch photo

Testimonials