คอร์สการพัฒนาศักยภาพ ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

ซึ่งเป็นการพัฒนาจากประสบการณ์ของพี่ผิงผิงในงานอบรมต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งงานเบื้องหน้า และงานเบื้องหลัง

คอร์สสำหรับบริษัท
gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery
of

พี่ผิงผิงมีความถนัดด้านการฝึกอบรม soft skill ให้กับบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงานใหม่ เธอมักจะทำหลักสูตรเฉพาะให้กับแต่ละองค์กรเสมอ เพราะตระหนักดีว่าแม้แต่ละองค์กรจะมีปัญหาที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็แตกต่างกันด้วยองค์ประกอบและปริบทที่ไม่เหมือนกัน หลักสูตรของเธอจึงเจาะลึกไปถึงต้นตอของปัญหาในมุมมองของคนนอก แต่ก็ไม่ลืมจะนำเป้าหมายขององค์กร และวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร มาร่วมพิจารณาด้วย

ตัวอย่างหัวข้อที่เธอถนัด

 • วิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
 • 4 เทคนิคขั้นเทพสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และทำงานเป็นทีม
 • เคล็ดลับของผู้นำที่น่ารักน่าเคารพ
 • หลักการคิด วิเคราะห์ เจาะลึกปัญหา
 • การเป็นนักฟังที่ดีที่เข้าอกเข้าใจคนอื่น
 • ขั้นตอนการฝึกวินัย เคารพ อดทน
 • การลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน
 • การบริหารเวลาในชีวิต
 • การปรับตัวเข้ากับสังคม
 • การฝึกทัศนคติเชิงบวกและพลังใจ
 • การควบคุมสติและอารมณ์
 • สมาธิ เพื่อความผ่อนคลาย
 • ความสมดุลในชีวิตและงาน
 • เทคนิคการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (disruption)
 • การบริหารความขัดแย้ง
คอร์สเกลาใจ
เมื่อชีวิตดูสิ้นหวัง
เมื่อทุกอย่างดูไม่ได้ดั่งใจ
เมื่อใครๆเป็นไม่ได้อยากที่อยากให้เป็น
เมื่อใดที่รู้สึกเช่นนี้
พักสักนิด แล้วหันกลับมามองตัวเอง
เลิกโทษคนอื่น เลิกว่าตัวเอง
แค่หลับตา ทำภาวนา
ทำใจนิ่งๆ สงบๆ ใสๆ สว่างๆ
แล้วคุณจะค้นพบว่า
การไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำอะไรเลย
กลับเติมเต็มหัวใจ เติมไฟให้คุณอีกครั้ง
ตั้งสติ เจริญสมาธิ ได้แล้ววันนี้ ที่นี่
gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery
of
วิทยากรบรรยาย
gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery
of

พี่ผิงผิงเป็นคนที่มีธรรมชาติรักสันโดษ ชอบทำสมาธิ และค่อนข้างเก็บตัว เธอไม่ชอบเด่นดัง หรือออกสังคมมากนัก

ที่สำคัญเธอจะชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าออกมาโลดแล่นเบื้องหน้า เธอสนุกกับการบริหารงานและคน โดยจะผลักดันให้ทีมงานและเทรนเนอร์ออกไปพูดและสอนในเวทีต่างๆทั่วโลก ไม่บ่อยนักที่เธอจะรับงานพูดและสอนด้วยตัวเอง แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ร่วมกับคนต่างเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ทำให้เธอมีองค์ความรู้ที่จะแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดในรูปแบบที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ทั้งที่แท้จริงแล้ว เธอก็อาจจะไม่ใช่นักพูดมืออาชีพ เพราะไม่เคยสมัครเรียนคอร์สการพูดใดๆมาก่อน แต่เธอก็ได้แบ่งปันกว่ารู้ไปแล้วในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

และในระยะไม่กี่ปีมานี้ เธอเริ่มรับงานพูดในประเทศไทย ด้วยเหตุผลที่ว่า ต้องการช่วยหารายได้ให้กับโครงการ “เก(ล)านิสัยอันตราย” ซึ่งเธอเป็นที่ปรึกษามาแต่ต้น วันนี้เธอรู้สึกสนุกกับการได้นำความรู้และประสบการณ์ชีวิต จากการลองผิดลองถูกกับตัวเอง มาบอกเล่าเป็นเรื่องราวอันทรงคุณค่าให้กับบุคคลและองค์กรต่างๆเพื่อให้คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก

ตัวอย่างห้วข้อที่เคยพูดบนเวที หรือสอนในสถาบันและบริษัทต่างๆ

 • ใช้ชีวิตอย่างไรหลังจบมหาวิทยาลัย
 • เคล็ดลับสู่ความสุข
 • วิธีขุดศักยภาพภายในสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ
 • วิธีการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน
 • 4 เทคนิคขั้นเทพสู่ความเป็นมืออาชีพ
 • การรับมือกับประทุษวาจา (hate speech)
 • เกลาจิต พิชิตโควิท19
 • เกลาใจเหลานิสัย สู่ความสำเร็จ
 • กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ และพลังบวก
โค้ชชิ่ง
พี่ผิงผิงสามารถทำโค้ชชิ่งแบบเดี่ยวและกลุ่มได้ ตามปัญหาของแต่ละคน โดยผ่านกระบวนความคิดและความรู้ที่ตกผลึกจากประสบการณ์ของการพัฒนาตัวเองด้วยสมาธิ ไม่ใช่จากวิธีการของไลฟ์โค้ชทั่วไป และไม่มีใบประกาศนียบัตรการเป็นโค้ชมืออาชีพ บางครั้งพี่ผิงผิงจะเรียกการโค้ชว่า การทำหน้าที่กัลยาณมิตร หรือการเป็นเพื่อนที่ดี ที่แนะประโยชน์ และทำให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ขึ้นกับวันเวลาที่สะดวกได้ หากสนใจ สามารถกรอกแบบฟอร์มได้เลย
gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery gallery
of